Search
Please enter at least 3 characters.

Ffiniau caeau

Adnodd ffermio hanfodol yw ffiniau caeau – maent yn rhannu’r tir yn wahanol gaeau gan amddiffyn cnydau rhag da byw crwydrol. Maent hefyd yn cynnig lloches rhag gwyntoedd, yn helpu i atal erydiad y pridd, yn darparu cysgod ac yn dal lleithder yn ystod misoedd poeth yr haf.

Mae Gŵyr yn enwog am ei gwrychoedd a chloddiau uchel sydd i’w gweld ar hyd llawer o’r ffyrdd. Tomenni pridd yw cloddiau sydd wedi’u codi o’r caeau gyda gwrychoedd ar eu pennau. Maent yn darparu mwy o loches ac amddiffynfa i gnydau na gwrychoedd yn unig ond mae eu creu a’u cynnal yn golygu llawer o waith caled!

Er bod gan ffiniau caeau rôl ymarferol yn y dirwedd, maent hefyd yn cyfrannu i’w chymeriad a naws. Er enghraifft, mae cymeriad ardaloedd mawr o dir heb ffiniau caeau, megis tiroedd comin, yn teimlo’n fwy agored, eang a ‘gwyllt’ nag ardaloedd lle mae’r caeau’n fach a’r gwrychoedd yn uchel sydd yn aml yn teimlo’n fwy caeedig ac ‘agosatoch’.

Saesneg